Tanév rendje

Kronológia (2021/2022-es tanév)

(181 tanítási nap, 6 tanítás nélküli munkanap)

Szeptember (Pontos órakezdések és befejezések ellenőrzése.)
1. Első tanítási nap, tanévnyitó ünnepély (1.óra) osztályfőnöki órák (2-3. órákban), tankönyvosztás.
Témák: házirend, tűz- és balesetvédelem, adatok egyeztetése, szervezési kérdések.
A tanítás 11:35-ig tart, ebéd és napközi ezen a napon nincs. Szülői értekezlet az 1. évfolyamon.
2. Napközi és étkeztetés indul
6-9. Szülői értekezletek 2-8. évfolyamon (16.30)
17. Őszi kirándulás – Sötétvölgy (1.)
18. Bolyai Matematika Csapatverseny nevezési határideje
24. Egészségtudatos életmód témanap. Magyar diáksport napja (2.)
30. A népmese napja / Benedek Elek nap, Idősek napja (jelvények átadása, idősek meghívása)

Október (Ügyeleti munka ellenőrzése.)
1. Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny nevezési határideje.
Községi Idősek napja a Művelődési Házban (4. oszt.)
4. Állatok világnapja
6. Megemlékezés az aradi vértanúkról rádiós műsor keretében
15. Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti forduló (14:30)
16. Szülői retro disco a Művelődési Házban
20. Bolyai Természettudományi Csapatverseny nevezési határidő
22. Megemlékezés: Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap. Őszi party a felsősöknek.
31. Takarékossági világnap

November (Vezetői óralátogatások.)
2. Őszi szünet utáni első tanítási nap
10-12. Német nemzetiségi projektnapok
12. Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulója (14:30)
      Mártonnap
23. Nyílt tanítási nap (1-2. órák)
27. Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntő (10:30)

29. Adventi gyertyagyújtás 1.

December (Délutáni foglalkozások-napközi, szakkör-megtekintése.)
3. Fogyatékos emberek nemzetközi napja
4. Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny döntő (10:30)
6. Adventi gyertyagyújtás 2. / Mikulásfutás / Alsós Mikulás-party
11. (szombat) Tanítás nélküli munkanap – adventi barkácsolás (3.)
13. Adventi gyertyagyújtás 3. / Luca nap
14. Fogadóóra. Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
21. Adventi gyertyagyújtás 4. / Utolsó tanítási nap a szünet előtt / Karácsonyi műsor / Osztálykarácsony (A napközi elmarad.)

Január (Tanügyi dokumentumok ellenőrzése.)
3. Szünet utáni első tanítási nap
11. Pályaválasztási szülői értekezlet 8. évfolyamosoknak (16:30)
21. Osztályozó értekezlet (12.30 óra) / Az első félév vége / A magyar kultúra napja
25. Német versmondó verseny (13.30 óra)
28. Bizonyítványosztás / Félévzáró tantestületi értekezlet 14:00 óra (A napközi elmarad.)

Február (Pontos órakezdések és befejezések ellenőrzése.)
1-2. Szülői értekezletek (16.30 óra)
4. Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti fordulója (14:30)
11. Farsangi bál (16-20 óra)
21. Az anyanyelv nemzetközi napja
25. Diktatúrák áldozatainak napja

Március (Vezetői óralátogatások.)
7-11. Pénzhét
11. Megemlékezés: Forradalom és szabadságharc 1848-1849. Ünnepi műsor, koszorúzás
12. Bolyai Természettudományi Csapatverseny döntő (10:30)
16. Nyílt tanítási órák (1-2. órák)
22. A víz világnapja
26. (szombat) Tanítás nélküli munkanap – szakmai nap (4.)

Április (Óraadók tanóráinak meglátogatása.)
4-8. Digitális témahét
8. Iskolába csalogató rendezvény (16.00)
11. Iskolai versmondó verseny a Magyar Költészet Napja alkalmából
12. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap.
20. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap.
Fogadóra (16:30). Bukásra álló diákok szüleinek értesítése.
25-29. Fenntarthatósági témahét
21-22. Beíratás
22. A Föld napja

Május (Tanügyi dokumentumok ellenőrzése.)
2-3. Anyák napja osztálykeretben
23-26. Osztálykirándulások hete (5.)
27. Óvodai ballagás
Tanítás nélküli munkanap (gyereknap – sportnap) (6.)
28. Gyereknap (községi rendezvény)
30-június 3. Kardoss-hét / Kardoss-vetélkedő

Június (Vezetői értékelések.)
3. Nemzeti Összetartozás Napja
10. Osztályozó értekezlet (12.30)
15. Utolsó tanítási nap (Zöld nap, szerenád)
17. Ballagás, tanévzáró 16.30 óra
20-24. Tematikus napközis tábor
27. Tanévzáró értekezlet

Megosztás