Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Magyarország Kormánya a mai napon (márc. 06.) a következő rendeletet hozta:

 

A Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete
a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről

1. § (1) Az óvodában és az iskolában – a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.)
Korm. rendelet szerint az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az általános iskolákban bevezetett
tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.
(2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény vezetőjének.

2. § A Kormány – tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés
érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő
átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány
az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet
csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.

 

A felügyeletről részletszabályozás (pl. ki fogja ellátni, hiszen kollégáink online oktatnak) nem áll rendelkezésünkre még, kérem szíves türelmüket!

Megosztás